STRETNUTIE MLADÝCH LEKÁROV A ZDRAVOTNÝCH PRACOVNÍKOV

10.-11.

NOVEMBRA 2017

Konferenčná miestnosť MEDIREX GROUP ACADEMY n. o. laboratórneho komplexu na Galvaniho 17/C v Bratislave

Program a registrácia

Základnou ideou podujatia je poskytnutie priestoru na prezentáciu mladým pracovníkom v laboratórnej medicíne, ktorí sa tak budú môcť podeliť s ostatnými o svoje pracovné skúsenosti a nadobudnúť vzájomne aj množstvo nových vedomostí. Preto ak spĺňate základnú podmienku – vek do 35 rokov – prihláste sa ako aktívny účastník a predstavte sa v rámci programu podujatia so svojou odbornou prezentáciou alebo posterom (téma je ľubovoľná).

Registrácia

Registrácia aktívnych účastníkov je podmienená zaslaním abstraktu najneskôr do 30. 9. 2017 prostredníctvom nasledujúceho registračného formulára. Na podujatí bude vyhodnotená najlepšia prednáška aj najlepší poster. Výhercovia budú odmenení hodnotnými cenami. Registrácia pasívnej účasti je bez vekového obmedzenia. Vašu účasť, prosím, potvrďte takisto prostredníctvom registračného formulára do 3. 11. 2017. Účasť je bezplatná.

Ubytovanie

Ubytovanie si účastníci zabezpečujú individuálne. V tesnej blízkosti konania podujatia sa nachádza hotel GATE ONE (www.nhgateone.sk), ktorý účastníkom poskytuje 20% zľavu na ubytovanie. Zľava platí pri rezervácii ubytovania do 30. 10. 2017. Pri rezervácii stačí uviesť, že ste účastníkom podujatia MEDIREX GROUP ACADEMY PRE MLADÝCH.

 

Ďalšie hotely v blízkosti miesta konania sú hotel VIENNA HOUSE EASY CHOPIN (www.viennahouse.com) alebo HOTEL AVION (www.hotelavion.sk).

Doprava

Doprava na podujatie je individuálna. Miesto konania podujatia poskytuje obmedzené možnosti parkovania. Parkovanie je možné na vyznačených miestach pre návštevy a takisto na parkoviskách obchodných centier Kika, Hornbach a Avion, ktoré sú v blízkosti miesta konania.

Odporúčame využiť takisto mestskú hromadnú dopravu – zastávka Avion – linka 61, 63, 65, 69, 96.

MEDIREX GROUP ACADEMY n.o.

MUDr. Anna Stecová, CSc.

Medirex, a. s., člen MEDIREX GROUP

Podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania Slovenskej lekárskej komory a bude hodnotené kreditmi.

MUDr. Peter Križan, CSc., Medirex, a. s., člen MEDIREX GROUP

MUDr. Katarína Vlniešková, Medirex, a. s., člen MEDIREX GROUP

MUDr. Silvia Remiašová, Medirex, a. s., člen MEDIREX GROUP

MUDr. Eleonóra Molnárová, Medicyt, s. r. o., člen MEDIREX GROUP

MUDr. Eva Ďurovcová, PhD., Medirex, a. s., člen MEDIREX GROUP

MUDr. Ján Lazúr, Medirex, a. s., člen MEDIREX GROUP

MVDr. Alica Elbertová, Medirex, a. s., člen MEDIREX GROUP

MUDr. Pavol Janega, PhD., Medirex, a.s., člen MEDIREX GROUP

MUDr. Emília Miková, Medirex, a. s., člen MEDIREX GROUP

RNDr. Csilla Patasi, PhD., Medirex, a. s., člen MEDIREX GROUP

Mgr. Simona Duranková, Medirex, a. s., člen MEDIREX GROUP